text

Direktavkastning: Vad är det och varför är det viktigt för investerare?

Direktavkastning är en viktig indikator på hur mycket avkastning en investering ger till investeraren i form av utdelningar. I denna artikel kommer vi att titta närmare på…

black android smartphone on brown wooden table

ETF: En investeringsmöjlighet med diversifiering, låga avgifter och flexibilitet

ETF, eller Exchange Traded Fund, är en typ av investeringsfond som handlas på börsen och följer ett visst marknadsindex eller en specifik bransch. ETF:er ger investerare diversifiering,…

white and black iphone case

Portföljhantering – Bli bättre på att hantera din risk på börsen

Portföljhantering är en strategi för att hantera en investeringsportfölj för att balansera risk och avkastning. Genom att välja rätt investeringar och balansera portföljen kan investerare minska riskerna…

black and silver laptop computer

Indexfonder: en enkel och effektiv investeringsstrategi för bra avkastning

Indexfonder är en typ av investeringsfond som syftar till att replikera en marknadsindex, såsom exempelvis Stockholmsbörsens OMXS30-index eller amerikanska S&P 500-index. Genom att investera i indexfonder kan…

person holding black android smartphone

Tillväxtinvestering: en strategi för att hitta högt presterande aktier

Tillväxtinvestering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta företag med hög tillväxtpotential och investera i dem för att öka avkastningen på lång sikt. Genom att fokusera…

a person stacking coins on top of a table

Värdeinvestering: en strategi för att hitta undervärderade aktier

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta undervärderade aktier och köpa dem till ett lägre pris än vad de är värda på lång sikt. Genom…

text

PEG-tal: Förstå hur man mäter en akties tillväxtpotential

P/E-talet är en av de vanligaste måttstockarna som används för att bedöma aktiernas värdering. Men vad händer om man vill ta hänsyn till ett företags tillväxtpotential? Det…

red and blue light streaks

Fundamental analys vs. teknisk analys: Vilken är den bästa strategin?

När man ska bedöma en akties värde finns det två huvudsakliga analysmetoder: fundamental analys och teknisk analys. Båda metoderna har sina fördelar och nackdelar, men vilken är…

pink pig coin bank on brown wooden table

FIRE-investering: En guide till att uppnå ekonomisk frihet

FIRE (Financial Independence, Retire Early) är en investeringsstrategi som syftar till att uppnå ekonomisk frihet så tidigt som möjligt. Genom att investera aggressivt och spara en stor…

white printer paper with red and green round sticker

Dividend investing: En guide till att välja aktier med hög utdelning

Dividend investing (eller utdelningsinvestering) är en strategi där investerare fokuserar på att köpa aktier med hög utdelning. Genom att välja aktier med hög utdelning kan investerare få…

Annons: Superpriser hos Webhallen! Missa inget i fyndhörnan.