Så här använder du VLOOKUP för att söka i en Excel-tabell

VLOOKUP är en av de mest använda funktionerna i Excel, och används för att söka efter specifik information i en tabell. Funktionen står för ”Vertikalt sök” och används för att hitta värden i en kolumn och hämta motsvarande värden från en annan kolumn i samma rad.

Funktionen används vanligtvis när du har en stor mängd data som behöver organiseras och sökas igenom på ett effektivt sätt. Till exempel kan du använda VLOOKUP för att söka efter en produkt i en inventarieförteckning och hämta produktens pris eller lagerstatus från en annan kolumn.

Syntaxen för VLOOKUP är följande:

=VLOOKUP(sökning; tabell; kolumnnummer; [område])
  • sökning: Det värde som du vill söka efter i tabellen.
  • tabell: Tabellen som du vill söka igenom.
  • kolumnnummer: Vilken kolumn i tabellen som innehåller det värde du vill hämta.
  • område: Om du vill ha en exakt matchning eller inte. Ange ”FALSKT” för exakt matchning och ”SANT” eller lämna fältet tomt för ungefärlig matchning.

Exempel på hur man använder VLOOKUP

Antag att du har en inventarieförteckning som ser ut som följande:

ProduktPrisLagerstatus
Produkt A100 krJa
Produkt B150 krJa
Produkt C200 krNej
Produkt D250 krJa
Produkt E300 krNej

För att hitta priset på Produkt B, skulle du använda följande formel:

=VLOOKUP("Produkt B"; A1:C6; 2; FALSKT)

Denna formel kommer att söka efter ”Produkt B” i den första kolumnen i tabellen A1:C6 och hämta priset från den andra kolumnen (kolumnnummer = 2).

Resultatet skulle vara 150 kr.

Som du kan se kan VLOOKUP vara en mycket användbar funktion för att söka och hämta data från stora tabeller i Excel. Men det finns också några begränsningar och fallgropar att vara medveten om när du använder funktionen, som att den endast fungerar för vertikala sökningar och kan vara känslig för stavfel och skillnader i teckenkodning.

Mer avancerat exempel med VLOOKUP i Excel

Antag att du har två tabeller: en tabell med försäljningsdata och en annan tabell med provisionssatser för dina säljare. Du vill använda VLOOKUP för att räkna ut provisionen för varje säljare baserat på deras försäljningsresultat.

Försäljningstabellen ser ut så här:

SäljareFörsäljning
Alice100 000 kr
Bob75 000 kr
Charlie150 000 kr
David120 000 kr

Provisionstabellen ser ut så här:

NivåProvisionsats
15 %
27 %
310 %
415 %

För att räkna ut provisionen för varje säljare behöver du använda VLOOKUP för att matcha deras försäljningsresultat med rätt provisionsnivå i provisionstabellen och sedan multiplicera med motsvarande provisionsats.

För att göra detta kan du använda följande formel för att hämta rätt provisionsnivå från provisionstabellen:

=VLOOKUP(B2;$F$2:$G$5;1;TRUE)

Här söker du efter försäljningsresultatet för säljaren i cell B2 (100 000 kr) i den första kolumnen i provisionstabellen, och VLOOKUP returnerar den högsta provisionsnivån där försäljningsresultatet fortfarande är mindre än eller lika med nivåns tröskelvärde (i det här fallet är det nivå 2 eftersom 100 000 kr är större än tröskelvärdet för nivå 1 men mindre än tröskelvärdet för nivå 2).

Resultatet av formeln skulle vara 2, vilket motsvarar den andra provisionsnivån i provisionstabellen.

För att hämta provisionsatsen från provisionstabellen kan du använda en annan VLOOKUP-formel:

Här söker du efter provisionsnivån i cell D2 (2) i den första kolumnen i provisionstabellen och hämtar provisionsatsen från den andra kolumnen (kolumnnummer = 2).

=VLOOKUP(D2;$F$2:$G$5;2;TRUE)

Resultatet av formeln skulle vara 7 %, vilket motsvarar provisionsatsen för nivå 2 i provisionstabellen.

Slutligen kan du multiplicera försäljningsresultatet med provisionsatsen för att få fram den totala provisionen för varje säljare. I det här fallet skulle formeln se ut så här för säljaren Alice:

=B2*E2

Där B2 är försäljningsresultatet för Alice (100 000 kr) och E2 är provisionsatsen för nivå 2 (7 %).

Resultatet av formeln skulle vara 7 000 kr, vilket är den totala provisionen för Alice.

På samma sätt kan du upprepa dessa formelsteg för varje säljare i försäljningstabellen för att beräkna deras respektive provisioner baserat på deras försäljningsresultat och provisionsnivåer.

Detta är ett exempel på hur du kan använda VLOOKUP-funktionen för att matcha data från en tabell med en annan tabell och sedan utföra en beräkning med den matchade datan. Det är en mycket användbar teknik när du arbetar med stora mängder data och vill automatisera beräkningar och analyser på ett effektivt sätt.

Annons: Superpriser hos Webhallen! Missa inget i fyndhörnan.