Hur mycket var 1 krona värd 2013? – Penningvärde historiskt baserat på Inflation

År 2013 var 1 krona värd motsvarande 1.16 kr kronor idag, det är 15% mer än vad den är värd i nuvarande penningvärde år 2022.

2013 2022
1 öre 0.01 kr
2 öre 0.02 kr
5 öre 0.06 kr
10 re 0.11 kr
25 öre 0.28 kr
50 öre 0.57 kr
1 krona 1.16 kr
10 kronor 11 kr
100 kronor 115 kr
500 kronor 579 kr
1 000 1,158 kr
5 000 5,790 kr
10 000 11,580 kr
50 000 57,899 kr
100 000 115,799 kr
1 miljon 1,158,000 kr
10 miljoner 11,580,000 kr

Kort om svenska kronans historia

Svenska kronan (SEK) är den officiella valutan i Sverige. Den har en historia som går tillbaka till medeltiden, då den först introducerades som en form av valuta på 1100-talet.

Den svenska kronan var ursprungligen känd som riksdaler, vilket var en måttenhet som användes i det medeltida Sverige. Det motsvarade en åttondel av en Mark, vilket var en viktenhet som användes för att mäta guld och silver.

Användningen av riksdaler som valutaform blev mer utbredd under 1500- och 1600-talen, då den användes för att prägla mynt och göra transaktioner. Vid denna tid delades riksdalerna upp i mindre enheter kallade örtuger, som användes för vardagliga affärer.

Den svenska kronan infördes i Sverige 1873 då den ersatte den svenska Riksdalern. Sveriges krona hade samma värde som den norska och danska kronan och de olika valutorna gick att använda i alla tre länder. Det är också därför som mynten i Sverige, Norge och Danmark heter kronor och öre. Den Skandinaviska myntunionen upphörde 1914.

För att räkna ut dagens penningvärde jämfört med det historiska används inflationen. Detta genom att jämföra det genomsnittliga KPI-värdet 2022 med historiska värden.
Källa: Statistiska Centralbyrån

Relaterade inlägg

text

Direktavkastning: Vad är det och varför är det viktigt för investerare?

Direktavkastning är en viktig indikator på hur mycket avkastning en investering ger till investeraren i form av utdelningar. I denna artikel kommer vi att titta närmare på…

black android smartphone on brown wooden table

ETF: En investeringsmöjlighet med diversifiering, låga avgifter och flexibilitet

ETF, eller Exchange Traded Fund, är en typ av investeringsfond som handlas på börsen och följer ett visst marknadsindex eller en specifik bransch. ETF:er ger investerare diversifiering,…

white and black iphone case

Portföljhantering – Bli bättre på att hantera din risk på börsen

Portföljhantering är en strategi för att hantera en investeringsportfölj för att balansera risk och avkastning. Genom att välja rätt investeringar och balansera portföljen kan investerare minska riskerna…

black and silver laptop computer

Indexfonder: en enkel och effektiv investeringsstrategi för bra avkastning

Indexfonder är en typ av investeringsfond som syftar till att replikera en marknadsindex, såsom exempelvis Stockholmsbörsens OMXS30-index eller amerikanska S&P 500-index. Genom att investera i indexfonder kan…

person holding black android smartphone

Tillväxtinvestering: en strategi för att hitta högt presterande aktier

Tillväxtinvestering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta företag med hög tillväxtpotential och investera i dem för att öka avkastningen på lång sikt. Genom att fokusera…

a person stacking coins on top of a table

Värdeinvestering: en strategi för att hitta undervärderade aktier

Värdeinvestering är en investeringsstrategi som syftar till att hitta undervärderade aktier och köpa dem till ett lägre pris än vad de är värda på lång sikt. Genom…

Annons: Superpriser hos Webhallen! Missa inget i fyndhörnan.